Công nghệ

Dòng Huawei tiếp theo sẽ có 4 camera phía sau và độ zoom quang học 10x?

/Posted by