Cuộc sống

Quốc vương Brunei diễu phố trên xe mạ vàng lóng lánh